ความคิดเห็นของ ASD ในโรคสะเก็ดเงิน

เครื่องฉายแสง ยูวี(UV)บำบัด โรคผิวหนัง แบบเข้มข้น Excimer Lamp รุ่น 5000B อาการคันในตำแหน่งที่ใกล้ชิดสำหรับกลาก

โรคสะเก็ดเงินเป็นความดันโลหิตสูง